پرش ناوبری
  • |

سید رحیم هاشمی, نویسنده در مجله تخصصی بازی بان

صفحه اصلی / Articles posted by سید رحیم هاشمی/

بازی‌شناسی و قدرت بازی از منظر رسانه

زمان مطالعه: 7 دقیقه   نویسنده: سیدرحیم هاشمی بازی‌بان – شماره سیزدهم و چهاردهم/ تابستان و پاییز ۹۹ @bazibaan   بازی‌های کامپیوتری به‌رغم سلطۀ تجاری‌شان در جهان محصولات سرگرمی، هنوز از پیش‌داروی‌های زیادی رنج...

اوهایو ۲۰۴۵ یا OASIS

زمان مطالعه: 7 دقیقه نقد و بررسی فیلم سینمایی Ready Player One نویسنده: سید رحیم هاشمی بازی‌بان – شماره پنجم و ششم/ مهر و آبان ۹۷ @bazibaan تو آزادی، می‌تونی ازدواج کنی، می‌تونی هر...

نقدی بر نقد بازی

زمان مطالعه: 8 دقیقه نقدی بر نقد بازی نویسنده:یاکوب اوتنوئر ترجمه:سید رحیم هاشمی ** این مطلب مربوط به شماره سوم مجله بازی‌بان مورخ سال ۱۳۹۷ می‌باشد**   نقد بازی می‌بایست در مسیر درست خود...

عیدانه بازی‌بان و درآمدی بر قدرت بازی(معرفی بازی)

زمان مطالعه: 2 دقیقه پیش‌درآمدی بر قدرت بازی سلام و سال جدید و اعیاد شعبانیه شما مبارک باشه. امیدوارم این روزها تن سالم باشید و از در خانه ماندن کم حوصله نشده باشید. در...

1,284 بازدید

دانلود شمارۀ یازدهم مجله بازی‌بان

زمان مطالعه: 2 دقیقه شـاید بارهـا شـنیده اید کـه میگوینـد کـودکان بـا بازی هایشـان زندگـی می کننـد و بـازی کـردن دنیـای کـودک اسـت و او تمـام شـئون زندگـی خـود را در قالـب یـک بـازی ترسـیم کـرده و دریافـت می نمایـد.

1,004 بازدید

دانلود شمارۀ نهم و دهم مجله بازی‌بان

زمان مطالعه: 2 دقیقه کودکان آیندگان هر سرزمینی هستند و هر کشوری بدون کودک به مانند زمینی بدون بذر است، خشک و بی‌محصول. کـودکان نـه تنهـا امیـد آینـده هسـتند، بلکـه امیـد و منبـع روحیـه و انـرژی بـرای آدم بزرگهـای زمـان حال هـم میباشـند.

1,067 بازدید